martes, 25 de agosto de 2015

Urbanisme: ciència o eina política?

 En aquesta qüestió, hauríem de diferenciar l'execució tècnica de la presa de decisions. Qui fa (i sobre tot, qui decideix en) cada cosa? Ja que la disciplina urbanística s'hi manifesta en l'urbanisme; com diu Marc Casanovas Bassas (ECCP) en un article del desaparegut 50x7:

 Una cosa és l’anàlisi del territori, on hi trobem les eines metodològiques de diverses disciplines científiques i tècniques, i una altra, el govern de la ciutat, el qual segueix inevitablement les decisions polítiques que s’imposen en cada moment.

 Convé doncs que ningú (es) confongui ni procuri fer passar urbanisme per ‘disciplina tècnica de solució única’. Més aviat hem d’assumir que la pràctica de l’urbanisme és el resultat d’un discurs que, tot i poder estar ben fonamentat (amb les eines que ens facilita la urbanística), no deixa de ser un camp de decisió col·lectiva i, per tant, subjecte a trobar-hi des dels desigs més voluntariosos a les baixeses més mundanes.


Joan Busquets y Javier Losada señalan una maqueta de los muelles


Ver en Google+

Ver una entrada al azar